Перейти до основного вмісту

Опікунська рада

Склад Опікунської ради
Склад Опікунської ради
Плани роботи Опікунської ради
Плани роботи Опікунської ради
Засідання Опікунської ради
Засідання Опікунської ради
Секретаріат Опікунської ради і контактна інформація
Секретаріат Опікунської ради і контактна інформація

Опікунська рада

Опікунська рада Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

Опікунська рада Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою сприяння діяльності Центру, ефективному управлінню та поліпшенню його матеріально-технічної бази, а також здійснення іншої діяльності відповідно до Статуту Центру.

До складу Опікунської ради входять по одному представнику від Секретаріату Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, представник міжнародних партнерів Центру, три представники від громадських об’єднань та асоціацій (по одному представнику від різних об’єднань), основним видом діяльності яких є діяльність у сфері громадського здоров’я, а також один представник від галузевої профспілки.

Загалом Опікунська рада налічує дев’ять осіб, зокрема голову і двох заступників (по одному від громадського і державного секторів).

Опікунська рада провадить свою діяльність за перспективними та річними планами роботи. Ці плани формують на підставі пропозицій її членів, після чого їх затверджує голова Опікунської ради.

Організаційною формою роботи Опікунської ради є засідання, що відбуваються не рідше одного разу на квартал.

Рішення Опікунської ради ухвалюють шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

Рішення Опікунської ради мають рекомендаційний характер.

Керівні документи