Перейти до основного вмісту

Проєкт ГФ 2018–2020

Проєкт ГФ 2018–2020

Повна назва проєкту

Прискорення прогресу України в забезпеченні сталої відповіді сфери охорони здоров’я на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію

Донор

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ)

Бюджет проєкту

$119 482 103 (основний), $39 191 922 (додатковий)

Термін реалізації

01.01.2018–31.12.2020

Мета

Забезпечення стабільного зниження тягаря ТБ і ВІЛ-інфекції шляхом налагодження універсального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування ТБ і МРТБ, ширше застосування методів профілактики, діагностики та лікування з доведеною ефективністю та побудова гнучких і стійких систем охорони здоров’я.

Цілі

1. Налагодити універсальний доступ до своєчасної та якісної, орієнтованої на потреби людей системи діагностики ТБ і МРТБ, лікування, догляду пацієнтів з ТБ і МРТБ.

2. Розширити сферу застосування заходів доведеної ефективності з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, орієнтованих насамперед на групи ризику, з метою досягнення цілей 90-90-90 і цілей з профілактики.

3. Побудувати гнучкі та стійкі системи охорони здоров’я.

Діяльність у рамках проєкту

1. Виявлення випадків захворювання, діагностика та лікування МРТБ.

2. Профілактика та лікування ТБ.

3. Спільні заходи щодо ТБ/ВІЛ-інфекції.

4. Комплексні програми профілактики для СІН та їхніх партнерів.

5. Комплексні профілактичні програми для працівників секс-індустрії та їхніх клієнтів.

6. Комплексні профілактичні програми для ЧСЧ.

7. Комплексні профілактичні програми для трансгендерних осіб (ТГ).

8. Комплексні програми для людей, які перебувають у в’язницях та інших установах закритого типу.

9. Профілактичні програми для інших уразливих груп.

10. Лікування, послуги з догляду і супроводу для ЛЖВ.

11. Посилення кадрових ресурсів для сфери охорони здоров’я.

12. Посилення системи управління ланцюгом закупівель і постачань.

13. Посилення інформаційної системи управління у сфері охорони здоров’я, моніторинг та оцінювання.

14. Комплексне надання послуг і підвищення якості.

15. Зміцнення фінансових систем управління.