Перейти до основного вмісту

Проєкт ГФ 2021–2023

Проєкт ГФ 2021–2023

Повна назва проєкту

Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні

Донор

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ)

Бюджет проєкту

$36 617 850

Термін реалізації

01.01.2021–31.12.2023

Мета

Підтримка дієвої боротьби з ВІЛ і туберкульозом в Україні шляхом впровадження доказових та орієнтованих на людину підходів з особливою увагою до ключових груп населення, які перебувають у зоні ризику, і забезпечення загальної координації та взаємодоповнюваності заходів, програм і належного механізму залучення зацікавлених сторін до обговорення та ухвалення рішень; стале фінансування відповідних програм і заходів; поліпшення організації та надання послуг, підвищення якості даних для планування заходів; забезпечення постійного розвитку кадрового потенціалу та підтримання високих стандартів у сфері освіти й науки на засадах дотримання прав людини, усунення гендерних та інших перешкод.

Цілі

1. Забезпечити універсальний доступ до своєчасних та якісних виявлення і діагностики туберкульозу з акцентом на РР/МР ТБ шляхом впровадження швидкого молекулярного тестування, поліпшення якості й охоплення ТЧЛЗ та цілеспрямованого активного пошуку людей з ТБ, особливо серед ключових і вразливих груп населення.

2. Покращити результати лікування хворих на туберкульоз за допомогою модифікованих коротких схем лікування, розширення підходів, орієнтованих на людей, та комплексної підтримки пацієнтів з подальшим спостереженням за ними.

3. Зменшити передавання туберкульозу за рахунок збільшення ефективного профілактичного лікування та покращення інфекційного контролю.

4. Сприяти допоміжному середовищу системи охорони здоров’я та ефективному управлінню Національною програмою з ТБ.

5. Зменшити передавання ВІЛ шляхом розширення покриття інноваційних профілактичних заходів у ключових групах населення, усунення ППМД та інтеграції сервісних платформ на рівні спільнот.

6. Підвищити рівень раннього виявлення ВІЛ-інфекції, збільшити масштаб АРТ і покращити якість допомоги шляхом поширення інноваційних підходів до тестування, забезпечення доступу до гарантованих АРВ-препаратів та моніторингу лікування, а також впровадження диференційованих людиноорієнтованих моделей надання допомоги.

7. Сприяти допоміжному середовищу в системі охорони здоров’я та ефективному управлінню Національною програмою з ВІЛ.

8. Використовувати нинішню реформу охорони здоров’я та фінансування охорони здоров’я для прискорення прийняття орієнтованих на пацієнтів підходів, інтеграції надання послуг, поліпшення стратегічних закупівель, пов’язаних із туберкульозом та ВІЛ, забезпечити інституціоналізацію механізмів закупівель, кадрових ресурсів для охорони здоров’я та вдосконалення систем даних і доступну стратегічну інформацію.

9. Розширити можливості для людей, які живуть з ВІЛ чи мають ризик ураження, і забезпечити відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції під керівництвом спільнот шляхом моніторингу на базі спільноти, соціальної мобілізації, зв’язків та координації.

10. Усунути пов'язані з правами людини та гендерною ідентичністю бар’єри, забезпечити нульову дискримінацію.

Діяльність у рамках проєкту

 • Виявлення та діагностика туберкульозу з лікарською стійкістю до препаратів (МЛС TБ)
 • Лікування туберкульозу з лікарською стійкістю до препаратів (МЛС TБ)
 • Профілактика туберкульозу
 • Політика та планування національних програм боротьби з хворобами
 • Координація та управління національними програмами боротьби із захворюваннями
 • Заходи з профілактики ВІЛ для ключових груп, зокрема замісна підтримувальна терапія
 • Заходи з профілактики ВІЛ для людей, які перебувають у в’язниці та інших закритих умовах
 • Заходи з профілактики передавання ВІЛ від матері до дитини
 • Заходи з підтримки диференційованих послуг з тестування на ВІЛ для ключових груп
 • Заходи, спрямовані на лікування, догляд і підтримку людей, що живуть з ВІЛ
 • Заходи у сфері управління та планування у сфері охорони здоров’я, управління фінансами, виробами для охорони здоров’я, лабораторними системами, інформаційними системами та системами МіО, людськими ресурсами для охорони здоров’я, зокрема медичними та соціальними працівниками
 • Усунення бар’єрів у сфері прав людини щодо послуг, пов’язаних з ВІЛ/ТБ

Новини проєкту

26.03.2021

Підтримка та посилення роботи регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

У рамках програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (надалі — Глобальний фонд) «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (надалі — Центр) протягом 2021–2023 років реалізує напрям «Надання регіонам технічної допомоги для розвитку міжвідомчої та міжгалузевої координації для забезпечення ефективної стійкої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ в умовах реформування системи охорони здоров’я». Предмет цього напрямку — підтримка та посилення роботи регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (надалі — регіональні координаційні ради), зокрема, оплата праці секретаря (залученого консультанта), логістичне забезпечення засідань, навчання тощо для забезпечення ефективної роботи регіональної координаційної ради як органу постійної дії.

З метою забезпечення взаємодії заінтересованих сторін, а саме обласних/Київської міської рад, обласних/Київської міської державних адміністрацій та Центру, а також визначення технічного партнерства для супроводження роботи регіональних координаційних рад Центр розробив і надіслав 25 Меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю за цим напрямом.

У регіонах оновлюються склади регіональних координаційних рад. Заплановано перші засідання регіональних координаційних рад на березень–квітень цього року.

Центр організував 25 березня 2021 року настановчу робочу нараду онлайн на тему «Основні напрямки для забезпечення ефективної роботи регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». В нараді взяли участь 75 осіб, зокрема голови, заступники голів і секретарі (консультанти) регіональних координаційних рад 24 областей і м. Київ, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Інна Драганчук, заступник генерального директора Центру Ігор Кузін, представниця секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Любов Кравець, завідувачка відділу координації програм діагностики та лікування ТБ Центру Яна Терлеєва, начальниця відділу супроводу реформ та регіонального розвитку Центру Ірина Агеєва.

Основними викликами 2021 року є не лише COVID-19, але й вплив одночасно двох реформ — медичної та адміністративно-територіальної.

На жаль, головними партнерами у медичній реформі є керівники закладів і недостатню увагу було приділено залученню осіб, що є архітекторами регіональних рішень у гуманітарній сфері.

2021 рік вимагає створення мережі підтримки в особі всіх учасників цієї зустрічі, а саме заступників губернаторів та членів усіх регіональних координаційних рад. Адже адміністративно-територіальна реформа не лише створює нові центри прийняття рішень в ОТГ, але й призводить до фрагментації послуг, зниження їх якості та підвищує ризики для пацієнтів.

Рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу затверджено План роботи Комітету з регіональної політики на 2021 рік, який передбачає кілька пріоритетів.

Організаційні:

 • посилення потенціалу регіональних рад та інформування про рішення Національної ради;
 • здійснення моніторингових візитів у Тернопільську, Київську область, м. Київ (I кв.), Херсонську, Запорізьку, Кіровоградську області (II кв.), Одеську, Дніпропетровську області, м. Дніпро (III кв.), Харківську область (IV кв.).

Удосконалення міжмережевого партнерства:

 • адаптація діяльності регіональних рад з урахуванням викликів реформи системи охорони здоров’я та децентралізації для ефективної відповіді на поширення епідемій туберкульозу та ВІЛ;
 • картографування на регіональному рівні послуг з ВІЛ і туберкульозу, які надають медичний та неурядовий сектори;
 • усунення правових бар’єрів для доступу уразливих груп до послуг;
 • визначення ролі та механізмів співпраці з територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

Фінансові:

 • інформування регіональних рад про додаткові інвестиції міжнародних донорів Глобального фонду ВІЛ/ТБ, USAID, PEPFAR, CDC у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції;
 • розробка в 2021 році обласних та місцевих програм з ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів.

Завдання регіональних візитів:

1) ознайомлення з роботою регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

2) вивчення стану впровадження програм і заходів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, які реалізують за фінансової підтримки Глобального фонду і коштом державного бюджету;

3) вивчення питання щодо координації та співпраці представників влади і НУО;

4) аналіз стану впровадження заходів у рамках ініціативи Fast-Track Cities — подолання СНІДу до 2030 року через активну протидію епідемії у великих містах (Київ/Одеса/Дніпро).

Учасниками візитів є члени Національної ради і Комісії з нагляду, представники МОЗ України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», благодійних організацій.

Регіональні координаційні ради стануть майданчиком для діалогу та підтримки, що розв’язуватимуть медичні та соціальні проблеми уразливих до ВІЛ/ТБ груп, а також джерелом міжмуніципальних рішень та програм.