Перейти до основного вмісту

Інші дослідження

Інші дослідження

Інші дослідження

 

2021

 

Визначення одномоментної розповсюдженості інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, та використання антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, що надають цілодобову стаціонарну допомогу в Україні в 2021 році

За даними ВООЗ, у середньому кожен десятий пацієнт інфікується під час отримання медичної допомоги в стаціонарних умовах. В Україні станом на 2018 рік показник поширеності ІПНМД становив 0,04%, на 2019 рік — 0,035%, що свідчить про відсутність належного епідеміологічного нагляду за ІПНМД в закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу. У 2021 році в Україні відбулося пілотне дослідження ОРІПНМД за методологією ECDC у п’яти регіонах. Було проаналізовано дані 1 450 пацієнтів. Дослідження відбувалося за підтримки представництва бюро ВООЗ в Україні, національними координаторами було визначено фахівців відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».


Бар’єри встановлення діагнозу та лікування туберкульозу в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (2020)

За даними Центру охорони здоров'я Державній кримінально-виконавчій службі України (ЦОЗ ДКВС), 2019 року захворюваність на туберкульоз склала 1 341 особу на 100 000 тюремного населення, тобто у 22,3 раза перевищувала показник у загальній популяції. Тож 2020 року ГО «Центр підтримки, досліджень та розвитку» на замовлення Центру громадського здоров’я здійснила дослідження «Бар’єри встановлення діагнозу та лікування туберкульозу в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах». Дизайн дослідження об’єднав елементи кабінетного дослідження, якісної та кількісної методологій.


Інтегроване біоповедінкове дослідження серед людей, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом (2020)

Центр громадського здоров’я реалізував інтегроване біоповедінкове дослідження (ІБПД) серед осіб, які вживають наркотичні речовини ін’єкційним шляхом (ЛВІН). У рамках польового етапу (серпень–листопад 2020 року) було опитано 6 000 учасників у 12 містах України. Крім анкетування (поведінковий компонент) було передбачено тестування швидкими тестами на ВІЛ, вірусний гепатит C та сифіліс (біологічний компонент). Польовий етап дослідження виконав Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка, обраний за результатами тендеру.

Дослідження здійснено в рамках проєкту «Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров’я України, покращення використання стратегічної інформації та pозбудова потенціалу громадської охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».


Обізнаність населення України щодо деяких аспектів ВІЛ/СНІД, туберкульозу, гепатиту С (2020)

«Індекс здоров’я. Україна» — це серія опитувань із вивчення задоволеності медичною допомогою, ставлення до реформи системи охорони здоров’я, здорової поведінки й досвіду звернень і витрат на медичну допомогу в Україні. Перше опитування «Індекс здоров’я. Україна» відбулося 2016 року. У 2020 році Центр громадського здоров’я України ініціював включення до опитувальника модуля запитань, що стосуються обізнаності загального населення про ВІЛ, туберкульоз та гепатит С. Метою дослідження є оцінювання знань загального населення про ВІЛ, туберкульоз та вірусний гепатит C, зокрема, про шляхи передавання цих інфекцій, їх діагностику і масштаб стигми щодо людей, які живуть із ВІЛ, туберкульозом і гепатитом С.


Біоповедінкове дослідження серед трансгендерних людей в Україні (2020)

У 2020 році Центр громадського здоров’я реалізував перше в Україні інтегроване біоповедінкове дослідження серед трансгендерних людей. Вибірка дослідження склала 900 трансжінок і 100 трансчоловіків. Географія дослідження охопила 7 міст: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Херсон, Чернівці. Виконавцем дослідження виступив Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка Інституту соціології НАН України. Польовий етап збирання даних тривав з лютого по квітень 2020 року.


Дослідження STEPS: поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні у 2019 році

  • Резюме (UKR/EN)
  • Звіт (UKR/EN)
  • Збірка статистики (EN)

Антиретровірусна терапія, коморбідність і якість життя ВІЛ-інфікованих людей старшого віку: оптимізація лікування і попередження ускладнень (2019)


Бар’єри щодо лікування туберкульозу в Україні (2018–2019)


Вивчення можливостей для впровадження програм обміну шприців в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (2018–2019)


Виявлення туберкульозу серед сільських жителів (2018–2019)


Готовність надавачів первинної медико-санітарної допомоги надавати послуги профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань (2018–2019)


Дослідження психопатологічної симптоматики в осіб, які живуть з ВІЛ, та її вплив на прихильність до лікування (2019)


Інтегроване біоповедінкове дослідження серед засуджених (2019)


Елімінація передавання ВІЛ від матері до дитини в Україні (2018–2021)


Оцінка і покращення доступу до послуг профілактики, тестування та лікування серед молодих представників груп ризику щодо епідемії ВІЛ/СНІД (2018–2019)


Оцінка оптимізації АРТ на національному рівні в Україні (2018–2019)


Оцінка якості послуг та вивчення рівня задоволеності клієнтів профілактичних програм з ВІЛ (2018–2019)


Поведінкове дослідження аналізу причин переривання антиретровірусної терапії та відмови від антиретровірусної терапії серед людей, які живуть з ВІЛ, та дітей (2018–2019)


Причини пізнього виявлення мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ) та планування втручань для зменшення поширення генералізованих форм туберкульозу (2018–2019)


Самотестування серед чоловіків, що мають секс із чоловіками (2018–2019)


Інтегровані біоповедінкові дослідження (ІБПД)

Ефективне подолання епідемії ВІЛ-інфекції потребує вчасної та надійної інформації про поширеність ВІЛ серед представників ключових груп (КГ). Інтегровані біоповедінкові дослідження (ІБПД) є стратегічно важливим інструментом у сфері громадського здоров’я, що дає змогу отримати комплексну оцінку епідемічного процесу серед КГ щодо інфікування ВІЛ та надати якісну інформацію для планування та впровадження профілактичних і протиепідемічних заходів.

  • Стратегічний план для забезпечення сталості інтегрованих біоповедінкових досліджень в Україні (2018–2021): UKR/EN

Стратегічний план є зведеним посібником з ІБПД в Україні та враховує останні міжнародні рекомендації і напрацювання щодо методології та імплементації таких досліджень на регіональному та національному рівнях. Цей документ має забезпечити ІБПД належної якості, результати котрих скеровуватимуть дії та управлінські рішення у системі громадського здоров’я, сприятимуть покращенню профілактичних і лікувальних послуг, ефективному розподілу ресурсів і розробці дієвих політик задля подолання епідемії ВІЛ-інфекції в Україні.


Обізнаність населення про епідемію ВІЛ в Україні (2017)

Пропонуємо вашій увазі результати комплексного дослідження, здійсненого соціологічною компанією GFK Ukraine на замовлення Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH з метою оцінити знання, ставлення і поведінкові установки населення України щодо ВІЛ/СНІДу. Дослідження є всеукраїнським за охопленням, із особливою увагою до двох фокусних регіонів проекту — Дніпропетровської та Запорізької областей, а також молоді (15–24 рр.). Склад вибірки по Україні є репрезентативним для мешканців населених пунктів України, підконтрольних українському уряду, та відповідає розподілу населення за віком, статтю, етнічним походженням та проживанням згідно з даними Державної служби статистики України. Всього було проведено 2 260 інтерв’ю у листопаді 2017 р.

Дослідження демонструє останні тенденції громадської думки щодо проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні та допомагає оцінити результативність Всеукраїнської інформаційної кампанії «Не дай СНІДу шанс!», яку з 2009 р. успішно впроваджує GIZ у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та Центром громадського здоров’я МОЗ України.

За результатами дослідження, 2017 р. значно зменшилася кількість людей, які ніколи не тестувалися на ВІЛ: 58% населення України порівняно із 64% у 2016 р. Також 2017 р. зросла кількість людей, які протестувалися у сімейного лікаря (із 5% у 2016 р. до 10% у 2017 р.).

Хоча спостерігаються значні позитивні зрушення в обізнаності громадян стосовно шляхів передавання та способів захисту від інфікування ВІЛ, лише 50% населення України проявили б ініціативу і запропонували новому партнеру використовувати презерватив (частка таких зменшилася, порівняно з 57% у 2016 р.).

Варто зазначити, що серед населення України респонденти, які отримували інформацію про кампанію «Не дай СНІДу шанс!» протягом останніх 12 місяців, частіше за тих, хто не отримував такої інформації, говорили, що вони: стали обережнішими в інтимних стосунках (17% проти 8%), більше цікавилися питаннями захисту від ІПСШ (15% проти 9%), протестувалися на ВІЛ (5% проти 2%), попросили партнера перевіритися на ВІЛ (3% проти 1%).