Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Інтервенційна епідеміологічна служба

Інтервенційна епідеміологічна служба

Інтервенційна епідеміологічна служба — Україна (ІЕС-Укр)

Прийом заявок на участь у пʼятій когорті резидентів базового рівня програми ІЕС (IES Frontline)

Заявки приймаються до 26 травня 2023 року включно.

Інтервенційна епідеміологічна служба (ІЕС) — це програма підготовки фахівців та надання послуг на засадах інтервенційної (прикладної) епідеміології, що посилює кадровий потенціал системи громадського здоров’я в Україні.

Навчання відбувається без відриву від основної роботи фахівців громадського здоров’я (ГЗ).

Головним принципом інтервенційної епідеміології є застосування науково обґрунтованих даних. Фахівці використовують епідеміологічні навички для визначення проблем ГЗ, вимірюють фактори ризику, а також розробляють та оцінюють програми, що сприяють покращенню здоров’я населення.

Цілі

Головна мета — посилення здоров’я населення країни шляхом:

 • надання основних послуг у сфері ГЗ;
 • підготовки кадрів, що працюватимуть у пріоритетних напрямах системи ГЗ;
 • зміцнення потенціалу системи ГЗ та відповідної інфраструктури країни.

ІЕС надає послуги та посилює кадровий потенціал у системах ГЗ з метою:

 • поліпшити виявлення та відповідь на гострі проблеми, такі як спалахи, природні й техногенні катастрофи, а також інші надзвичайні події у сфері ГЗ;
 • зміцнити наукову базу для прийняття програмних і політичних рішень щодо попередження та контролю захворювань і небезпечних станів;
 • посилити системи нагляду за допомогою оцінок, управління наявними або новими системами спостереження;
 • підготовити місцевий медичний персонал;
 • підвищити ефективність поширення епідеміологічної інформації шляхом розміщення її у національному епідеміологічному бюлетені, публікації статей у журналах, а також надання відомостей нагляду особам, які приймають рішення.

 

Резиденти

Щороку ми набираємо нову когорту резидентів (до 20 осіб). Резидентами ІЕС можуть бути:

 • епідеміологи;
 • лікарі загальної гігієни;
 • працівники лабораторій системи громадського здоров’я;
 • фахівці Держпродспоживслужби.

 

Навчальні програми

Навчальний курс базового рівня триває 3 місяці й охоплює такі теми:

1) основи епідеміології (2 тижні);

2) поглиблена епідеміологія (2 тижні);

3) епідеміологія неінфекційних захворювань;

4) готовність у сфері громадського здоров’я/біобезпека/біозахищеність;

5) управління у сфері громадського здоров’я;

6) викладацьке мистецтво для майбутніх викладачів (training of trainers, TOT).

Резидентам програми викладатимуть модулі з базової та поглибленої епідеміології.

Типовий навчальний модуль — це річна програма із обраними тренінговими курсами та кількома польовими роботами, як-от розслідування спалахів і реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я, а також епідеміологічні дослідження.

 

Польова робота

Резидент-радник із директором ІЕС-Укр та епідеміологом добирають польовий проект з належним обґрунтуванням і з огляду на потреби держави, інтереси мешканців, їхні досвід і навички.

Надзвичайні події у сфері громадського здоров’я. Розслідування і реагування на спалахи та інші надзвичайні ситуації у сфері ГЗ є важливою частиною польової роботи IEС. За потреби «медичні детективи» ІЕС будуть відряджені на місця розгортання подій у країні, щоб допомогти урядові у важливих розслідуваннях і реагуванні на НС.

Діяльність з нагляду. Мешканці відстежують вхідні дані нагляду для оперативного виявлення спалахів. Вони будуть повністю залучені до розробки систем нагляду, їх удосконалення та оцінювання.

Плановані епідеміологічні дослідження є обов’язковим елементом практичної підготовки. Теми добирають відповідно до пріоритетів громадського здоров’я України, включно із програмами вертикального контролю. Завдяки цим дослідженням мешканці отримають достовірні дані для підтримки прийняття рішень на основі доказової інформації.

Презентація наукового курсу на міжнародних конференціях. Резиденти програми матимуть змогу презентувати свої дослідження на міжнародних наукових конференціях за рахунок програми ІЕС.

Заохочується публікація досліджень резидентів у міжнародних та місцевих журналах.

 

Сертифікація

Після складання більш ніж 80% компетенцій резиденти отримають сертифікат про завершення курсу, зокрема таких його складових:

 • епідеміологічні методи;
 • епіднагляд громадського здоров’я;
 • епідеміологія пріоритетних захворювань і травм;
 • комунікація;
 • навчання та наставництво;
 • управління та лідерство;
 • лабораторія і біобезпека.