Перейти до основного вмісту

Запобігання корупції

Запобігання корупції

Запобігання корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», у Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» наказом від 20 червня 2018 року № 34-агд визначено Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Повідомити про корупційне правопорушення

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» забезпечує приймання та розгляд повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Будь-яка особа з-поміж працівників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, має право повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою. Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави згідно із чинним законодавством.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, котрі можуть бути перевірені, щодо посадових осіб Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Повідомити про корупційне правопорушення: anticor@phc.org.ua.

Звернення до НАЗК по роз’яснення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися по роз’яснення до Національного агентства. Якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених розділом V цього закону.

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Звернутися до НАЗК по роз’яснення

Деякі нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції