Перейти до основного вмісту

Секретаріат Опікунської ради і контактна інформація

Секретаріат Опікунської ради і контактна інформація

Секретаріат Опікунської ради і контактна інформація

Секретар Опікунської ради Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

Підтримку роботи Опікунської ради здійснює секретар, діяльність якого регулюється Положенням про Опікунську раду.

Відповідно до покладених на нього завдань секретар:

  • здійснює організаційне забезпечення засідань Опікунської ради, готує проект порядку денного і матеріали до засідання, забезпечує ведення, архівування та розсилання протоколу засідання;
  • інформує членів Опікунської ради про засідання, а також про інші аспекти її діяльності;
  • забезпечує контроль виконання рішень Опікунської ради і доручень її голови;
  • забезпечує регулярне оновлення інформації про діяльність Опікунської ради на офіційному сайті Центру;
  • координує документування заходів, які проводить Опікунська рада;
  • надає організаційну допомогу в підготовці проектів планів роботи Опікунської ради і звітів про її роботу;
  • опрацьовує та подає голові Опікунської ради та його заступникам документи, аналітичні матеріали, звернення, які надходять до Опікунської ради;
  • виконує нагальні доручення голови Опікунської ради.

Секретарем ради є працівник Центру громадського здоров’я МОЗ України, кандидатуру якого пропонує керівник Центру і затверджує Опікунська рада на її засіданні. У своїй діяльності підпорядковується голові Опікунської ради. Секретар не є членом Опікунської ради.

Функції секретаря виконує:

Софія Ільків,

діловод Відділу документального забезпечення

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»,

e-mail: s.ilkiv@phc.org.ua.