Перейти до основного вмісту

Регіональні ЦГЗ

Регіональні ЦГЗ

Регіональні ЦГЗ

Одними з напрямків реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р, є створення багатосекторальної системи громадського здоров’я, забезпечення консолідації функцій у секторі громадського здоров’я та передання ресурсів органам місцевого самоврядування. Ключовою частиною розбудови системи громадського здоров’я є розвиток її регіональної мережі. Головним напрямком для створення сталої мережі спроможних центрів громадського здоров’я є об’єднання регіональних структур, які працюють у секторі громадського здоров’я.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2.11.2018 № 2012 затверджено Примірний статут центру громадського здоров’я (обласного, м. Київ та м. Севастополь). Відповідно то цього документа предметом діяльності центру громадського здоров’я, зокрема, є:

  • зміцнення здоров’я населення;
  • виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я;
  • організація комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції здоров’я, формування здорового способу життя і мотивації населення до такого способу життя;
  • координація діяльності закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-статистичної інформації тощо.

Протягом 2018–2020 років в Україні створено мережу з 22 регіональних центрів громадського здоров’я, які функціонують у формі комунальних некомерційних підприємств.

У 2018 році створено рішеннями обласних рад 8 обласних центрів громадського здоров’я — у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях та м. Київ.

У 2019 році створено рішеннями обласних рад 9 обласних центрів громадського здоров’я — у Херсонській, Черкаській, Сумській (в процесі реорганізації), Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, Луганській і Закарпатській областях.

У 2020 році (станом на 01.09.2020) створено рішеннями обласних рад 5 обласних центрів громадського здоров’я — у Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Чернігівській і Харківській областях.

Інтеграція функцій охорони громадського здоров’я шляхом об’єднання регіональних структур, які виконують такі функції, сьогодні виглядає таким чином.

На базі центрів з профілактики та боротьби із СНІДом шляхом реорганізації створено 4 обласних центри громадського здоров’я — у Львівській, Рівненській, Закарпатській і Черкаській областях.

На базі обласних центрів здоров’я шляхом реорганізації створено 10 обласних центрів громадського здоров’я — у Волинській, Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, Луганській, Одеській, Миколаївській, Чернігівській і Харківській областях.

На базі кількох структур (центри медичної статистики, центри здоров’я, центри спортивної медицини тощо) шляхом реорганізації створено 5 обласних центрів громадського здоров’я — у Херсонській, Сумській (триває реорганізація), Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій.

Також утворено 3 нові центри громадського здоров’я — у Кіровоградській і Чернівецькій областях та м. Київ.

На базі вже створених обласних центрів громадського здоров’я триває процес об’єднання всіх структур: центру здоров’я, центру медичної статистики, підрозділів моніторингу і оцінювання центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом і ТБ.

Для консолідації наявних ресурсів у секторі громадського здоров’я в складі центрів громадського здоров’я створюють підрозділи:

  • моніторингу і оцінювання ВІЛ/СНІД і ТБ;
  • медичної статистики;
  • імунопрофілактики;
  • комунікацій.

З метою побудови єдиної консолідованої системи громадського здоров’я для реалізації ефективної державної політики, збереження і зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та підвищення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування і суспільства на регіональному рівні триває розроблення програм з питань громадського здоров’я. У Сумській, Луганській та Черкаській областях такі програми вже затверджено рішеннями сесій обласних рад.